Powrót

Pardes Festival

Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu: „Szósta Edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską
w Kazimierzu Dolnym”.

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018
na 6. edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską
w Kazimierzu Dolnym
.

Potencjał, jaki niesie ze sobą bogactwo kulturowe Kazimierza Dolnego, uroda tego miejsca i jego genius loci, czynią je lokalizacją wprost idealną na spotkania z kulturą żydowską.

W programie festiwalu m.in. prezentacje multimedialne, koncerty, filmy, spacer tematyczny po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, spacer śladami cmentarzy żydowskich, warsztat wycinanki żydowskiej i Popołudnie ze Śliwką. Fundacja Spichlerz Kultury chciałaby uczynić śliwkę spoiwem dawnych i dzisiejszych czasów. Śliwka w przedwojennym Kazimierzu nad Wisłą łączyła społeczność polską
i żydowską. W niedzielę festiwalową wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest ­­– od pierwszej edycji
– historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym
i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem honorowym Pardes Festival.

Zachęcamy do śledzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival/

Tekst i materiały graficzne: Fundacja Spichlerz Kultury

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5.500 złotych