Powrót

Księga Pamięci Tomaszowa Maz.

Grant dla Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim na
„Opracowanie i wydanie „Księgi Pamięci
Tomaszowa Mazowieckiego”.

Projekt zakłada przetłumaczenie na język polski opublikowanej w 1969 roku w Tel Avivie pod redakcją Moshe Wajsberga Księgi Pamięci Tomaszowa Mazowieckiego. Księga zawiera około 700 stron, opisuje
w języku jidysz i hebrajskim zdarzenia od początku istnienia Gminy, przedstawia sylwetki rabinów, cadyków i chasydów, znanych w mieście osób, żydowskie życie we wszystkich aspektach oraz Holocaust i okres po Zagładzie (w tym działalność organizacji zrzeszających tomaszowian rozrzuconych po całym świecie). Dzięki przełożeniu i wydaniu księgi pamięci zyskujemy źródło wiedzy o tym, jak powstała i funkcjonowała przez cały okres swego istnienia społeczność współtworząca Tomaszów Mazowiecki, który przez ponad sto lat był ośrodkiem wielokulturowym
– co podkreśla we wstępie do Historii tomaszowskich Żydów (zbiór referatów) redaktor tomaszowianin, Andrzej Kędzierski. W mieście mieszkali i pracowali Polacy, Żydzi, Niemcy oraz Rosjanie. Mocną pozycję ekonomiczną w drugiej połowie XIX wieku oraz na początku wieku XX Tomaszów zawdzięczał w dużej mierze zgodnej koegzystencji wszystkich grup narodowościowych i wyznaniowych zamieszkujących miasto. Późniejsze burze dziejowe zniszczyły istniejący w Tomaszowie ład tolerancji i współpracy. Publikacja byłaby źródłem wiedzy dla mieszkańców Tomaszowa i okolic. Projekt zakłada przetłumaczenie tekstu, redakcję, konsultację historyczną, korektę oraz skład i druk.

Tekst i grafiki: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6000 złotych