Powrót

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej

Grant dla Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Szkoły Średniej
w Szczekocinach.

Złożenie kamieni i zapalenie zniczy podczas ceremonii na cmentarzu (2008 r.)

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” to wydarzenie, którego głównym celem jest przywracanie pamięci
o szczekocińskiej społeczności żydowskiej. Od 2008 roku zrealizowano już dziewięć edycji Festiwalu, a jego finał odbywa się zawsze w niedzielę na przełomie czerwca i lipca według następującego schematu:

Część 1 Na cmentarzu

Jest to ceremonia upamiętniająca żydowską społeczność Szczekocin,
z udziałem ocalałych z Zagłady, ich rodzin, mieszkańców Szczekocin
i okolicznych miejscowości oraz zaproszonego rabina i księdza, w trakcie której odmawiana jest modlitwa za zmarłych – kadisz. Składane są także kamienie pamięci oraz odbywają się działania artystyczne zorganizowane przez uczniów miejscowej szkoły i pracowników Muzeum Sztuki
w Łodzi.

 

Część 2 Spotkania

W ramach tej części Festiwalu odbywają się:

 • spotkania uczniów i mieszkańców z ocalałymi,
 • spotkania ze znawcami religii, historii i kultury żydowskiej (w kolejnych edycjach Festiwalu brali udział m.in.: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Rabinka Tanya Segal, Zygmunt Rolat, Armin Thurnher – autor książki o Leonie Zelmanie
  i inni),
 • projekcje filmów (np.: „Polin” Jolanty Dylewskiej, dokumentalny film Menachema Dauma „Zabawa w chowanego”),
 • promocje książek.

Do tej pory w ramach Festiwalu zostały wydane następujące pozycje:

 • B 94. Siła Ocalałego – opowieść Izyka Mendla Bornsteina,
 • Po Ocaleniu – opowieść Leona Zelmana,
 • Co opowiedział mi Papa – opowieść Murraya Schwartzbauma,
 • Pinkes Szczekocin – księga pamięci przetłumaczona z języka jidysz na język polski,
 • Żydzi szczekocińscy – osoby, miejsca, pamięć,
 • Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna.

Organizowane są także wystawy związane z tematyką żydowską.

Część 3 Koncert pamięci

To koncert muzyki żydowskiej dedykowany zmarłym mieszkańcom przedwojennej żydowskiej społeczności Szczekocin, dla których zapala się uroczyście świece oraz przedstawia ich sylwetki.

Dotychczas wystąpili m.in.: Fay Sussman i Klezmer Divas, kantor Shmuel Barzilai, Kroke, Di Galicyaner Klezmorim, Chmielnikers, Olga Avigail Mieleszczuk, Danuta Stankiewicz. Oprócz znanych artystów występują również uczniowie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

W 2013 roku odsłonięty został pomnik, który stanął na byłym cmentarzu żydowskim w miejscu, gdzie przed laty postawiono miejskie szalety. Pomnik, dedykowany społeczności żydowskiej Szczekocin, na swej podstawie ma odnalezione na terenie całego miasteczka najlepiej zachowane fragmenty macew z żydowskich cmentarzy.

Festiwal w skrócie:

https://www.youtube.com/watch?v=jmCxWkawrG4

https://www.youtube.com/watch?v=ZHTpdeBnOSw

O Festiwalu pisali:

http://www.sztetl.org.pl/he/article/szczekociny/20,-/22235,ii-szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-yahad-razem-/

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/608601,szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-przywracaja-pamiec-o-zydach,id,t.html

http://tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=19899

 

W 2017 roku, w ramach dziesiątej edycji Festiwalu, planowane są następujące działania:

– spotkanie z pisarzem, projekcja filmu, warsztaty dla uczniów
i mieszkańców, poświęcone kulturze żydowskiej, które odbędą się w tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu;

– warsztaty artystyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Szczekocinach przygotowujące do akcji artystycznej na cmentarzu, prowadzone przez pracowników Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi;

– uroczystości upamiętniające na cmentarzu: odmówienie modlitwy kadisz, złożenie kamieni pamięci, akcja artystyczna przygotowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, w której wezmą udział uczniowie i mieszkańcy Szczekocin;

– wydanie i promocja albumu podsumowującego projekt i trwającego
10 lat Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem”. Ważną częścią albumu będzie historia szczekocińskich Żydów, ich życie, Zagłada, zapomnienie i przywracanie pamięci. W tej części albumu wykorzystane zostaną relacje i wspomnienia szczekocińskich Żydów, zawarte w Pinkes Szczekocin oraz innych książkach ocalałych. Album będzie więc źródłem wiedzy o szczekocińskich Żydach i jednocześnie podsumowaniem dziesięciu lat działalności na rzecz przywrócenia pamięci o nich;

– koncert pamięci, podczas którego wystąpią Olga Avigail Mieleszczuk
i Sława Przybylska, z towarzyszącym im zespołem;

– zorganizowanie konkursu dla uczniów okolicznych szkół, poświęconego szczekocińskim Żydom.

Partnerami projektu Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-
-Razem” są: Zespół Szkół w Szczekocinach, Organizacja Żydów Szczekocińskich w Izraelu, Organizacja ReBorn Roots, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach, Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Szczekocinach.

 

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 8.000 złotych