Powrót

Wystawa „Kielce – 4 lipca 1946”

Grant dla Stowarzyszenia im. J. Karskiego w Kielcach na realizację projektu „Wystawa „Kielce – 4 lipca 1946”.

Wystawa „Wspomnijcie na minione dni” – pierwsza w Kielcach stała wystawa poświęcona pogromowi kieleckiemu – została otwarta w dniu
2 lipca 2016 roku w kamienicy, w której dokonano pogromu – kamienicy przy ul. Planty 7 (obecnie siedzibie Stowarzyszenia im. Jana Karskiego). Wystawa poświęcona jest pamięci ofiar wydarzeń sprzed 70 lat. Oprócz faktograficznej informacji o przebiegu zdarzeń prezentowane są dokumenty ze śledztwa i fragmenty zeznań sądowych. Pokazany jest również  szerszy kontekst historyczny i atmosfera powojennego czasu. Wystawa ma charakter multimedialny i dynamiczny. Będzie w dalszym ciągu aktualizowana i rozszerzana. Na ekranach prezentowane są zarejestrowane wspomnienia świadków tragicznych wydarzeń (m.in. Barucha Dorfmana, Esther Montag, Miriam Guterman) oraz inne dokumentalne materiały filmowe.

Tekst:  Stowarzyszenie im. J. Karskiego w Kielcach

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6000 złotych