Powrót

Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-
-skiego na wydanie II części wspomnień
Abrahama Rechtmana zawartych w książce
“Yidishe etnografye un folklor”.

Celem projektu jest przybliżenie polskojęzycznym czytelnikom ekspedycji An-skiego poprzez przetłumaczenie na język polski wspomnień z wyprawy autorstwa Abrahama Rechtmana zawartych
w książce „Yidishe etnografye un folklor”.

Działania są kontynuacją projektu realizowanego w zeszłym roku.
W ramach projektu przetłumaczona zostanie druga część książki Rechtmana. Nowy materiał zostanie połączony z opublikowaną już pierwszą częścią książki elektronicznej i wzbogaci interaktywną mapę, na której zaznaczone są miejsca odwiedzone przez ekspedycję.
Z dotychczas opublikowanym tekstem i mapą można zapoznać się tutaj: www.anski.org/wspomnienia-z-ekspedycji.

 

Tekst i okładka: Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9.000 złotych