Powrót

Księga pamięci Żydów Bielska Podl.

Grant dla Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na wydanie „Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego”.

Żydowskie przedzkole Tarbut w Bielsku Podlaskim, 1937 r.
Żydowskie przedzkole Tarbut w Bielsku Podlaskim, 1937 r.

Celem projektu jest wydanie w języku polskim „Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego”, ponad 600-stronicowej publikacji napisanej
w językach jidysz i hebrajskim, wydanej oryginalnie w Tel Awiwie
w 1975 roku. „Księga Pamięci” ma charakter historyczno-wspomnieniowy i stworzona została przez kilkudziesięciu żydowskich mieszkańców Bielska Podlaskiego, którzy ocaleli z Holocaustu i znaleźli się w różnych częściach świata. Celem Księgi było zachowanie pamięci o żydowskiej przeszłości miasta, niegdyś jednego z ważniejszych centrów żydowskich na Podlasiu. Książka zawiera cenne wspomnienia dotyczące tradycji bielskich Żydów, ich życiu religijnym, gospodarczym, społecznym, edukacji, stosunkach między Żydami i chrześcijanami oraz z okresu II wojny światowej. Publikacja ma tym samym wybitne walory historyczno-dokumentacyjne.

Prace nad tłumaczeniem Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach zainicjowało w 2011 roku. Dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miasta Bielska Podlaskiego przekład zbliża się do końca. Planowane jesienią 2017 roku wydanie „Księgi pamięci” stanie się istotnym instrumentem przywracania pamięci o żydowskiej przeszłości Bielska Podlaskiego ze względu na jej przystępny język i popularno-naukowy charakter. Grant Stowarzyszenia ŻIH umożliwi pokrycie znacznej części kosztów druku publikacji.

Żydowskie przedzkole Tarbut w Bielsku Podlaskim, 1937 r.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Żydowskie przedzkole Tarbut w Bielsku Podlaskim, 1937 r.
Żydowskie przedzkole Tarbut w Bielsku Podlaskim, 1937 r.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 8500 złotych