Powrót

Żydzi w II RP

Grant na wydanie zbioru tekstów prof. J. Tomaszewskiego „Żydzi w II RP” jako tomu V „Klasycy Historiografii Warszawskiej”.

Przygotowywana publikacja jest z jednej strony próbą upamiętnienia wybitnego historyka, jakim był profesor Jerzy Tomaszewski, z drugiej ma ona olbrzymi walor edukacyjno poznawczy.

Zmieszczone w książce artykuły profesora były rozproszone po różnych (często już nie istniejących) czasopismach i periodykach, polskich
i zagranicznych. W powstającej pracy zgromadzone, opatrzone wstępem, biogramem profesora i mające ujednolicone przypisy są cenną publikacją naukową. Biorąc pod uwagę wiedzę autora i prezentowane
w artykułach wyniki jego wieloletnich badań, stanowią one kopalnię wiedzy dla wszystkich historyków i studentów zajmujących się problematyką Żydów w II RP czy w ogóle II Rzeczpospolitą.

Edycja tych artykułów w formie książki z pewnością jest istotnym wkładem w upowszechnianie nauki polskiej.

Tekst: Wydawnictwo NERITON

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 3200 złotych