Powrót

Lapidarium na żydowskim cmentarzu

Grant na projekt „Uczczenie Żydów dobrskich poprzez budowę lapidarium na żydowskim cmentarzu z tablicą imienną zmarłych i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej przez 4 kolejne lata otrzymywał tytuł „Szkoły Dialogu”. Od lat staramy się przywrócić pamięć o naszych mieszkańcach narodowości żydowskiej, prowadziliśmy liczne działania zmierzające do opracowania struktury miasta oraz jego historii do 1941 roku (opracowanie zostało wydane w formie książkowej). Zajmujemy się historią pobliskiego getta „Czachulec” z sąsiedniej gminy Kawęczyn,
w którym także przebywali do lipca 1942 Żydzi z Dobrej.

W ramach akcji „Szkoła Dialogu” udało się odtworzyć historię dobrskich Żydów, oczyścić macewy na starym cmentarzu oraz nagrać wywiady
z ludźmi pamiętającymi okres hitlerowskiej okupacji. Wydano także książkę „Z Dobrej do Chełmna” opisującą historię miejscowych Żydów.

W marcu 2017 roku Szkoła wygrała grant finansowy w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce na postawienie tablicy na byłym cmentarzu żydowskim zlokalizowanym przy drodze na Sieradz z imiennym wykazem spoczywających tam Żydów. Inicjatywę poparł również Naczelny Rabin Polski, pan Michael Schudrich. Uczniowie II klas gimnazjalnych przygotowali już teren pod budowę mauzoleum.