Powrót

Renowacja zabytkowych zwojów Tory z Zamojszczyzny

Grant na wniosek Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na konserwację fragmentów dwóch zabytkowych, pochodzących sprzed
II wojny światowej zwojów Tory, z których jeden pochodzi z synagogi
w Zamościu, zaś drugi  z nieistniejącej wsi Bagno, obecnie stanowiącej część Zwierzyńca. Profesjonalnie odrestaurowane zwoje Tory będą wyeksponowane w synagogach w Zamościu i Łęcznej, wyremontowanych przez Fundację.

Zachowane fragmenty zwoju z Zamościa składają się z trzech odcinków o wymiarach 152 cm x 34 cm, 100 cm x 34 cm i 30 cm x 34 cm (około 95 cm kwadratowych). W ramach prac konserwacyjnych zwoje zostaną oczyszczone mechanicznie z zabrudzeń powierzchniowych, będą podklejone przedarcia pergaminu oraz rozprostowane zagięcia. Zwój zostanie następnie wyeksponowany w gablocie w budynku Centrum Synagoga w Zamościu, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy  mieszkańca Zamościa, który podarował je Fundacji. Prace zostaną przeprowadzone w Zakładzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej
w Warszawie .

Zwój ze Zwierzyńca  jest znacznie większy i składa się z dwóch części
o długości odpowiednio 12,95 m i 8,5 m i szerokości 65 cm. W ramach prac konserwacyjnych będzie oczyszczony i rozprostowany, i ponownie przymocowany do zachowanych rolek. Zwój zostanie następnie wyeksponowany w gablocie w budynku synagogi w Łęcznej. Zwój jest unikalny, ponieważ zawiera charakterystyczny sposób pisania litery „pe”, który prawdopodobnie pozwala dość dokładnie określić lokalizację pochodzenia i datę powstania. Prace konserwatorsko-restauratorskie zostaną wykonane w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu w ramach studenckiej pracy dyplomowej.

Partnerem projektu jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w RP.

Tekst i zdjęcia: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 18 000 złotych