Powrót

Narracje o Zagładzie

Grant na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydanie rocznika naukowego.

Wydawcą publikacji jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytu Śląskiego w Katowicach oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. “Narracje o Zagładzie” to rocznik naukowy przedstawiający badania tekstów Zagłady Żydów. Pismo interdyscyplinarne z przewagą dyskursu literaturoznawczego i kulturoznawczego. Celem publikacji jest między innymi stworzenie przestrzeni naukowym wypowiedziom dotyczącym Zagłady Żydów, integrowanie i tworzenie środowiska naukowców, doktorantów i studentów podejmujących wspomnianą problematykę oraz publikowanie przykładów fragmentów tekstów o Zagładzie niedostępnych polskojęzycznemu czytelnikowi.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9000 złotych