Powrót

Wokół Zagłady

Grant na wydanie monografii naukowej prof. Sławomira Buryły pt. „Wokół Zagłady” na wniosek Wydawnictwa Universitas.

Monografia naukowa Sławomira Buryły pt. Wokół Zagłady  to zbiór szkiców dotyczących tematyki Holocaustu.

“Oczytanie oraz wieloletnie kwerendy biblioteczne i archiwalne pozwalają S. Buryle na przedstawienie własnych, niezależnych sądów dotyczących ważnych problemów polskiej refleksji nad Szoa. Wokół Zagłady stanowić może dla współczesnego historyka literatury rodzaj przewodnika po autorach i dziełach zapomnianych, skazanych na niebyt. Wiele ciekawych informacji znajdą tu znawcy tematyki Zagłady. Powstała na bazie recenzowanego maszynopisu publikaja ksiązkowa winna znaleść też czytelników wśród badaczy zajmujących się literaturą wojny i okupacji.”

dr hab. Józef Wróbel, Uniwersytet Jagieloński

Sławomir Buryła profesor tytularny w Instytucie Filologii Polskiej UWM, literaturoznawca, badacz literatury Holocaustu, autor książek Prawda mitu i literatury; Opisać Zagładę; Prawdy (nie)chciane; współautor (razem z D. Krawczyńską i J. Leociakiem) monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), członek Rady Programowej ŻIH, członek Stowarzyszenia ŻIH. Trzykrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 10 380 złotych