Powrót

Studia Judaica

Grant dla Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich na wydanie nr 35 i 36 półrocznika „Studia Judaica”.

Pismo „Studia Judaica” otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych,
a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Zamierzeniem PTSŻ jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, dlatego w piśmie zamieszczane są także teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji.

Numer 35/2015 będzie poświęcony literaturze hebrajskiej w Polsce. Znajdzie się tam 6 artykułów naukowych wybitnych badaczy z Polski
i Izraela, ponadto artykuł poświęcony przekładom Biblii brzeskiej oraz tekst źródłowy.

W numerze 36/2015 ukażą się teksty dotyczące syjonizmu oraz recenzje najnowszych publikacji. Blisko połowa zaplanowanych i przyjętych do publikacji artykułów jest w języku polskim.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 12 000 złotych