Powrót

Historia społeczności żydowskiej w Pińczowie

Grant dla Muzeum Regionalnego w Pińczowie na realizację projektu wystawy „Historia społeczności żydowskiej w Pińczowie”

Celem projektu jest przedstawienie i zaprezentowanie lokalnej społeczności, jak również szerszemu gronu odbiorców z Polski i ze świata pińczowskich mieszkańców wyznania mojżeszowego. W związku z rosnącym zainteresowaniem i wzmagającymi się z roku na rok przyjazdami turystów deklarujących pińczowskie korzenie, jest potrzeba stworzenia dla wszystkich zainteresowanych wystawy dwujęzycznej upamiętniającej historię, która sięga XVI w. Wystawa eksponowana będzie na dziedzińcu Belwederu, czyli budynku, w którym zlokalizowane jest Muzeum Regionalne. Nowa wystawa ma być uzupełnieniem sali judaików. Cel jest jednoznaczny – dotarcie do odbiorców i w sposób czytelny i obrazowy zaprezentować przedwojennych mieszkańców Pińczowa.

Tekst: Muzeum Regionalne w Pińczowie

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych