Powrót

Interaktywny spektakl teatralny na podstawie historii z życia ludności żydowskiej mieszkającej w Łodzi

Grant dla Stowarzyszenia Living Space Theatre na realizację interaktywnego spektaklu teatralnego na podstawie historii z życia ludności żydowskiej mieszkającej w Łodzi

W ramach projektu Stowarzyszenia Living Space Theatre powstał interaktywny spektakl teatralny na podstawie historii z życia ludności żydowskiej mieszkającej w Łodzi. Impulsem do jego zrealizowania był odradzający się antysemityzm i jawna niechęć do osób odmiennych kulturowo. Spektakl zainspirowany tańcami chasydzkimi i śpiewem psalmów przybrał intrygującą formę, która pomaga w zrozumieniu kultury żydowskiej.