Powrót

Inwentaryzacja i konserwacja kuczki w Chełmie

Grant dla Stowarzyszenia Panorama Kultur na projekt: Kuczka w Chełmie przy ul. Reformackiej 23

W Chełmie, w kamienicy przy ul. Reformackiej 23a, znajduje się kuczka, charakterystyczna konstrukcja nawiązująca ideą do szałasu, używana przez Żydów podczas święta Sukot do spożywania w niej posiłków. Zachowana kuczka jest unikalnym przykładem tego typu obiektu. Zachowały się w nim również elementy mechanizmu otwierania klap w dachu. Stowarzyszenie Panorama Kultur postanowiło przeprowadzić inwentaryzację obiektu, a następnie jego konserwację.