Powrót

IV Tydzień Kultury Żydowskiej

Grant dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na realizację projektu „IV Tydzień Kultury Żydowskiej”

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Katowic oraz woj. śląskiego wielokulturowej historii tego regionu ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej, a także zwrócenie uwagi na ich znaczenie oraz wkład w rozwój Górnego Śląska. Poprzez przybliżenie losów wybitnych przedstawicieli kultury, nauki, sztuki, polityki, przemysłu, zostanie pokazane jak losy jednostki wpływały na ważne historycznie wydarzenia oraz jak lokalna historia wpływała na całe społeczności.
Ważnym punktem projektu będzie zaprezentowanie uczestnikom projektu wspaniałego dziedzictwa górnośląskich Żydów. Organizatorzy chcą również zaznaczyć pilną potrzebę ochrony zabytków, w szczególności cmentarza żydowskiego w Katowicach, który z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Stąd też w ramach projektu jednym z wydarzeń będzie spacer śladami katowickich Żydów. Wszystkie zadania będą miały na celu przywrócenie pamięci o żydowskich mieszkańcach Katowic.

Tekst: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 4.000 złotych