Powrót

Kamera Dawida

Grant dla Warsaw Jewish Film Festival na realizację Festiwalu Kamera Dawida

Festiwal filmowy Kamera Dawida na stałe zagościł w kalendarzu kulturalnym Warszawy. Pandemia tego nie zmieniła. Festiwal przeniósł się do internetu, dzięki czemu był dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. W tym roku organizatorzy sprawili nam dodatkową radość, gdyż przyznali wiceprzewodniczącemu naszego Stowarzyszenia — Marianowi Turskiemu — nagrodę honorową za „nieoceniony wkład w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, i kapitału społecznego w Polsce oraz walkę z ksenofobią i antysemityzmem”.