Powrót

Konferencja międzynarodowa „Sabina Spielrein i wczesne pionierki psychoanalizy”, 2-4 kwietnia 2020, Warszawa

Grant dla Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz badań nad Sabiną Spielrein na realizację Konferencji międzynarodowej „Sabina Spielrein i wczesne pionierki psychoanalizy”, 2-4 kwietnia 2020, Warszawa

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona Sabinie Spielrein pt. „Sabina Spielrein i wczesne pionierki psychoanalizy” odbędzie się 2-4 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Spielrein była wybitną żydowską prekursorką psychoanalizy i pediatrii o polskich korzeniach, zamordowana przez Niemców podczas wojny. Po jej śmierci, jej nowatorskie idee i publikacje popadły w niemal całkowite zapomnienie na ponad 35 lat. Gdy w 1977 r. odnaleziono pudło z należącymi do niej dokumentami, skoncentrowano się na jej życiu osobistym – przede wszystkim z Carlem Jungiem. Dopiero pod koniec XX w. zaczęto przenosić uwagę na osiągnięcia naukowe Spielrein.
Celem wydarzenia jest promowanie wiedzy na temat Spielrein i innych mniej znanych pionierek psychoanalizy (m.in. polskich Żydówek: Eugenii Sokolnickiej, Salomei Kempner i Sophie Morgenstern), oraz ich wkładu w rozwój psychoanalizy, historii idei i kultury. Prelekcje i warsztaty koncentrują się na osiągnięciach naukowych i zawodowych badaczek i psychoanalityczek.
Lokalizacja konferencji w Polsce nie jest przypadkowa. Warszawa jest miastem narodzin ojca Spielrein i jego rodziny, ważnym także dla samej Spielrein. Tymczasem, w Polsce żydowska psychoanalityczka wciąż pozostaje w cieniu zapomnienia, podczas gdy na Zachodzie (głównie w Stanach Zjednoczonych) zyskuje ona coraz większe uznanie. Konferencja umożliwi polskim uczestnikom pogłębienie wiedzy na temat życia i pracy Spielrein, natomiast uczestnicy zagraniczni będą mogli zapoznać się z historią psychoanalizy w Polsce (wykład inauguracyjny prof. Dybla), Podziemnym Archiwum Getta Warszawy (oprowadzanie kuratorskie po wystawie) oraz historią warszawskich Żydów i psychoanalizy w getcie (nocny spacer dr. Haski).
Chociaż Konferencja jest akademicka, naszym zamiarem jest dotarcie do szerszej publiczności, dlatego program obejmuje też wydarzenia otwarte: wykłady wprowadzające i przedstawienie teatralne.
Program wydarzenia przewiduje także dużo czasu na dyskusję oraz wymianę informacji i poglądów. Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje przyszłą współpracą naukowców, instytucji i organizacji.

Tekst: Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz badań nad Sabiną Spielrein
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 2.800 złotych