Powrót

Konserwacja i renowacja zabytkowego kufra rodziny Schwarzów

Grant dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na konserwację i renowację zabytkowego kufra rodziny Schwarzów

Małżeństwo Anny i Ericha Schwarz, zostało deportowane z Wiednia do Łodzi 29 października 1941 roku. W getcie zostali zameldowani przy ul. Brzezińskiej 35/11. Ona pracowała jako krawcowa, on zaś jako technik. 14 maja 1942 roku zostali wywiezieni i zamordowani w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Na strychu jednej z łódzkich kamienic znajdującej się na terenie dawnego getta odnaleziono należący do małżeństwa kufer. Wzbogacił on zbiory Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 2004 roku. Celem projektu jest przeprowadzenie konserwacji i renowacji zabytkowego kufra (walizy) rodziny Schwarzów.