Powrót

Księga imion Ofiar Obozu Zagłady w Treblince

Grant dla Fundacji Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince na realizację projektu „Księga imion Ofiar Obozu Zagłady w Treblince”

Fundacja „Pamięć Treblinki” ma dostęp do dokumentów (m.in. akta sądowe, relacje i pamiętniki złożone w ŻIH i innych archiwach, archiwa historii mówionej), które są sukcesywnie przeglądane w celu wyszukania informacji o osobach wywiezionych do Treblinki.

W ramach projektu jest planowane:

  1. Wyszukiwanie informacji o ofiarach Treblinki w udostępnionej Fundacji dokumentacji.
  2. Uzupełnienie bazy danych Fundacji o znalezione informacje.
  3. Prace informatyczne: ułatwienie wyszukiwania, polegające na umieszczeniu oddzielnej informacji przy każdym polu wyszukiwania; uproszczenie importowania danych do bazy, co umożliwi aktualizację jedynie wybranych rekordów bez konieczności wgrywania całej bazy danych; zakup niezbędnych wtyczek; przebudowa szablonu strony głównej, mająca na celu automatyzację prezentowanych informacji.

Wyszukując informacje o ofiarach, Fundacja gromadzi jak najwięcej wiadomości o każdej osobie. Oprócz podstawowych danych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie, imiona rodziców) umieszczane są informacje o roli w rodzinie, zawodzie, adresie przedwojennym i wojennym, dacie śmierci, danych biograficznych lub cechach charakterystycznych danej osoby. Wyszukane dane są weryfikowane z innymi bazami danych, opracowywane, tłumaczone na język angielski oraz kodowane w celu prezentacji na stronie.

Wykonywane prace, tak jak do tej pory, będą w dużej mierze realizowane na zasadzie wolontariatu. Otrzymane w ramach projektu fundusze przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

  • kwerendę w dokumentacji udostępnionej Fundacji i zebranie danych o ofiarach Treblinki,
  • rozwój funkcjonalności strony internetowej Fundacji,
  • opracowanie oraz druk materiałów promocyjnych.

Tekst: Fundacja ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 7.000 złotych