Powrót

Księga pamięci Falenicy

Grant dla Europejskiego Instytutu Kultury na przetłumaczenie „Księgi pamięci Falenicy”

Falenica jest dla swoich mieszkańców miejscem szczególnym. Prawdopodobnie w żadnej innej niewielkiej miejscowości nie znajduje się tyle miejsc kultu religijnego. Mogłoby się wydawać, że niczego pod tym względem w Falenicy nie brakuje. A jednak… Doświadczamy pewnego braku. Istnieje pustka po nieobecnych, po falenickich Żydach, którzy nigdy nie zapalą już szabatowych świec. Jakkolwiek trudna była nasza wspólna historia tworzona przez ludzi różnych wyznań, jej obecność jest przecież niezaprzeczalnym faktem. Nic nie zapełni tej pustki po sąsiadach. Projekt ma na celu odkrycie nieznanych faktów z historii Falenicy, zapisanych w „Księdze pamięci Falenicy”, którą Europejski Instytut Kultury planuje przetłumaczyć na język polski.