Powrót

Księga pamięci Wojsławic – tłumaczenie na j. polski, opracowanie i publikacja elektroniczna

Grant dla Stowarzyszenia Panorama Kultur z Wojsławic na realizację projektu: „Księga pamięci Wojsławic – tłumaczenie na j. polski, opracowanie i publikacja elektroniczna”.

Celem projektu jest przetłumaczenie na język polski i udostępnienie szerokiemu odbiorcy treści Księgi Pamięci Wojsławic.
Sefer zikaron Wojslowica = Izker-buch cum farajbikn dem ondenk fun der chorew geworener jidiszer kehile Wojslawic [księga pamięci Wojsławic], red. Shimon Kanc, Irgun Jocej Wojslowica be-Israel baj der mithilf fun der Wojslawicer Lansmanshaft in Amerike [Ziomkostwo Wojsławic w Izraelu we współpracy z Ziomkostwem w USA], Tel Awiw 1970, ss. 515, il., mapa, portr. (jid., hebr.)
Społeczność tego miasteczka na ziemi Chełmskiej była tworzona, co najmniej od XVI wieku przez Żydów, Rusinów/Ukraińców i Polaków, czy też wyznawców judaizmu, prawosławia i katolicyzmu.
Tragiczne wydarzenia II wojny światowej i Zagłada Żydów przerwały to tradycyjne lokalne współistnienie kultur. Pozostały zabytkowe budynki synagogi, cerkwi i kościoła, jednak pamięć zaciera się, a księga pamięci jest jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy o życiu miasteczka. Fragmenty tłumaczenia zostaną też wykorzystane na powstającej wystawie stałej Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej w budynku dawnej synagogi.

Tekst: Stowarzyszenie Panorama Kultur

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 8.000 złotych.