Powrót

Lecznicze Rośliny Płaszowa – działania edukacyjne wokół złożoności współczesnego Płaszowa

Grant dla Fundacji „Nadaye” z Warszawy na realizację projektu „Lecznicze Rośliny Płaszowa – działania edukacyjne wokół złożoności współczesnego Płaszowa”

Były niemiecki obóz koncentracyjny KL Płaszów to największe w Krakowie, obok byłego getta, miejsce Zagłady Żydów. Już od bardzo dawna – jak gdyby nigdy nic – teren rekreacyjny, zatem miejsce pamięci – a zarazem zapomnienia. Podczas poprzednich edycji FestivALTu (festiwalu alternatywnej sztuki żydowskiej) staraniem mieszkańców związanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podgórzu powstał ogród społecznościowy z leczniczych roślin zebranych w Płaszowie, któremu towarzyszy stała wystawa poświęcona złożoności tego miejsca.
Założeniem projektu jest stworzenie cyklu wydarzeń-warsztatów, zarówno w ogrodzie społecznościowym przy MOPSie, jak i na terenie byłego obozu KL Płaszów. W toku tego cyklu uczestnicy zostaną zaproszeni do rozmaitych aktywności i dyskusji wokół złożoności współczesnego Płaszowa.
Jako obiekt sztuki współczesnej, ogród leczniczych roślin Płaszowa ma działać na zasadzie analogii lub symbolicznego rezonansu pomiędzy leczeniem schorowanego ciała a traumatyczną pamięcią historyczną. Ponowne wykorzystanie roślin rosnących dziko w miejscu ludobójstwa, w historycznie świadomym ogrodzie społecznościowym, ma pomóc wywołać uzdrawiające reakcje na wspólna polsko-żydowską traumę, poprzez rozpoczęcie procesu wspólnego uzdrowienia społecznego: współpracy, wzajemności, wolontariatu.
Aby było to możliwe, ogród musi być miejscem spotkań i aktywności dla mieszkańców i odwiedzających Kraków grup. W ramach projektu planujemy warsztaty, dyskusje i spacery z przewodnikiem, etnobotanikiem, aktywistami oraz artystami. W ten sposób spojrzymy na te złożoną współczesną przestrzeń od strony historycznej, zielarsko-leczniczej, medytacyjnej oraz od strony znaczenia tego miejsca dla okolicznych mieszkańców. Liczymy na to iż owa wielogłosowość pozwoli na zbudowanie przestrzeni do zaangażowanej rozmowy, uwzględniającej z szacunkiem różnorodne podejścia i opinie osób, dla których teren ten jest ważnym miejsce.

Tekst: Fundacja „Nadaye”
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 3.000 złotych