Powrót

Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo Żydów zabrzańskich

Grant dla Stowarzyszenia Zachor na realizację projektu „Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo Żydów zabrzańskich”

Celem projektu jest upamiętnienie oraz upowszechnienie wiedzy o cmentarzu żydowskim w Zabrzu, który po tragedii Holokaustu stanowi symboliczny pomnik świadczący o życiu i śmierci mieszkańców Zabrza wyznania mojżeszowego. W latach 1950-1988, cmentarz znajdował się poza społeczną świadomością, mimo podejmowanych od czasu do czasu cennych inicjatyw. Nekropolia była zdana tylko na ludzi dobrej woli, którzy na początku lat 90-tych za namową wieloletniego społecznego opiekuna tej nekropolii Dariusza Walerjańskiego pracowali, aby dosłownie podnosić z ziemi zapomnianą, zasypaną historię społeczności żydowskiej związanej z kulturą państwa niemieckiego. Żydzi polscy pojawiają się na nekropolii dopiero po 1945 r. Działania były finansowane z prywatnych funduszy oraz organizowanych kwest na cmentarzu. W takiej społecznej formie opieka nad zabytkowym XIX-wiecznym cmentarzem była sprawowana przez prawie 30 lat co pozwoliło ocalić cmentarz.

Tekst: Stowarzyszenie Zachor
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych