Powrót

„Łódź snuła swoje marzenia” – żydowskie szlaki kobiet

Grant dla Fundacji Łódzki Szlak Kobiet na projekt „Łódź snuła swoje marzenia” – żydowskie szlaki kobiet

Celem projektu „Łódź snuła swoje marzenia – żydowskie szlaki kobiet” Fundacji Łódzki Szlak Kobiet jest utrwalenie pamięci o kobietach żydowskich związanych z Łodzią, a także pokazanie ich wkładu w rozwój miasta i kultury poprzez zaproszenie mieszkańców Łodzi na cykl bezpłatnych spacerów i wykładów obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z dziejami społeczności żydowskiej widzianymi przez pryzmat losów kobiet. Bohaterkami będą Irena i Adela Tuwim, Chawa Rozenfarb, Alina Margolis-Edelman, Ida Kamińska, Mary Berg, Rywka Lipszyc, Leonia Poznańska i wiele innych. Projekt wiąże się z ważnymi rocznicami: 100. rocznicą urodzin Chawy Rozenfarb, 125. rocznicą urodzin Ireny Tuwim, 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim czy wreszcie 600-leciem nadania Łodzi praw miejskich – Fundacja chce uzupełnić obchody urodzin miasta o ważne, lecz pozostające wciąż na marginesie wątki.