Powrót

Mezuzy – ślady obecności

Grant dla Fundacji MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA na realizację projektu „Mezuzy – ślady obecności”

Celem projektu jest stworzenie publikacji i tym samym uwiecznienie materialnego nośnika kultury żydowskiej, jakim jest mezuza, poprzez skatalogowanie i sfotografowanie mezuz i śladów po nich w ich historycznym miejscu, z uwzględnieniem socjologicznego i architektonicznego tła.
Pośrednim celem publikacji jest zwiększenie świadomości historycznego współistnienia kultury żydowskiej i polskiej oraz odtworzenie krajobrazu polsko-żydowskiej wspólnoty. Sfotografowane i opisane ślady, Fundacja chce symbolicznie umieścić na mapie dawnej Rzeczpospolitej, tak, by stało się to elementem budowania wspólnej lokalnej tożsamości.

Tekst: Fundacja MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych