Powrót

MY/WY Katowiccy Żydzi

Grant dla miejskiego ośrodka kultury Katowice Miasto Ogrodów na realizację festiwalu „MY/WY Katowiccy Żydzi”

Program trzeciej edycji festiwalu „MY/WY Katowiccy Żydzi” zorganizowanego przez miejski ośrodek kultury Katowice Miasto Ogrodów skupił się na dziejach polsko-niemieckiego pogranicza i rozmowach wokół literatury. Tematem przewodnim były perspektywy Ostjuden i Westjuden — Żydów pochodzących ze wschodu i zachodu, odmiennych kulturowo, którzy wspólnie przed wojną żyli w Katowicach. Program poza częścią historyczną składał się z instalacji dźwiękowej Rafała Kołackiego, warsztatów edukacyjnych, a przede wszystkim ze spotkań literackich wokół polsko-niemieckiego pogranicza i literatury jidysz.