Powrót

Nadzy się urodziliśmy i nadzy musimy odejść

Grant dla ORION Organizacja Społeczna na realizację projektu „Nadzy się urodziliśmy i nadzy musimy odejść” (dźwiękowy teatr o Glikl z Hameln – pobożnej matce i kobiecie biznesu)

ORION Organizacja Społeczna z Wrocławia stworzy unikalne słuchowisko edukacyjne (teatr dźwiękowy), które umożliwi poznanie fascynującego życiorysu Glikl z Hameln, XVII-wiecznej pobożnej Żydówki, kobiety biznesu i autorki pamiętników. Bazą do zbudowania fabularyzowanego scenariusza będą wspomnienia Glikl z Hameln opublikowane w postaci pamiętników (Siedem ksiąg. Pamiętniki z lat 1691–1719, 2021). Wspomnienia Glikl z Hameln były kilkukrotnie adaptowane w różnych językach. Adaptacja przygotowana przez Organizację ORION będzie pierwszą w języku polskim.