Powrót

Ocalić od zapomnienia – remont cmentarza żydowskiego w Łabowej

Grant dla Gminy Łabowa na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – remont cmentarza żydowskiego w Łabowej”

Kirkut stanowi element historii Łabowej, miejsce powinno być lepiej oznaczone – tablica informacyjna z krótką historią cmentarza zwróci uwagę osób przejeżdżających, przechodzących obok. Celem projektu jest renowacja zabytkowego cmentarza żydowskiego w Łabowej. Kirkut stanowi ślad istnienia społeczności żydowskiej w Łabowej. Cmentarz wymaga pilnego remontu, zachowało się wiele macew, które z biegiem czasu ulegają zniszczeniu. Celem projektu jest również ocalenie od zapomnienia cmentarza, podniesienie świadomości historycznej mieszkańców, zachowanie dziedzictwa kulturowego. Popularyzacja wiedzy na temat lokalnych mieszkańców, publikacja życiorysów żydowskich mieszkańców w gminie Łabowa w mediach społecznościowych, zorganizowanie spotkań w szkołach. Społeczność gminy Łabowa chętnie będzie uczestniczyć w pracach związanych z odnową cmentarza, wyrażając tym samym szacunek, honor i pamięć dla osób tam pochowanych oraz dla społeczności pochodzenia żydowskiego.

Tekst: Gmina Łabowa
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych