Powrót

Opoczyńska Księga Pamięci

Dofinansowanie dla Muzeum Regionalnego w Opocznie wydania książki „Opoczyńska Księga Pamięci”.

„Opoczyńska Księga Pamięci” będzie przekładem z języka hebrajskiego publikacji „Gmina żydowska w Opocznie od najdawniejszych czasów”, która ukazała się w Izraelu w 1989 roku. Książka ta będzie prezentowała wspomnienia opoczyńskich Żydów (wraz z licznymi zdjęciami) na tle miasta i regionu. Publikacje będzie można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie lub poprzez stronę internetową muzeum.

www.muzeumopoczno.pl

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7 000 złotych