Powrót

Oznakowanie sektorów cmentarza żydowskiego w Tarnowie

Grant dla Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie na projekt oznakowania sektorów cmentarza żydowskiego

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie od lat działa na rzecz ratowania lokalnego cmentarza żydowskiego. Należy pamiętać, że jest to jedna z najlepiej zachowanych nekropolii żydowskich w Polsce. Z inicjatywy komitetu w latach ubiegłych uporządkowano i zinwentaryzowano cały teren. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia w 2020 roku oznakowano poszczególne sektory, co ułatwia poruszanie się po terenie wszystkim poszukującym rodzinnych grobów i pozwoli w ich odnalezieniu.