Powrót

Pamięć miasta — performatywny spacer i performance site specific w przestrzeni miejskiej

Grant dla Fundacji Performa na realizację projektu „Pamięć miasta — performatywny spacer i performance site specific w przestrzeni miejskiej”

„Pamięć miasta — performatywny spacer i performance site specific w przestrzeni miejskiej” to projekt artystyczny odnoszący się do antropologii miasta i przedwojennej wielokulturowej historii Częstochowy, w której przed wojną mieszkało ponad 30 tysięcy Żydów. Fundacja Performa poprzez projekt będzie starała się opowiedzieć, co miasto i jego mieszkańcy pamiętają dziś, kiedy w przestrzeni miejskiej nie zostały wyraźne symbole żydowskiej przeszłości, co pozostało w tkance miasta, a także co przypomina o wielokulturowej historii miasta, w tym o obecności Żydów.