Powrót

PARDES FESTIVAL – Spotkania z kulturą żydowską w Kazimierzu Dolnym. VII edycja.

Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu „Pardes Festival – spotkania z kulturą żydowską w Kazimierzu Dolnym. VII edycja”.

Siódma edycja „PARDES FESTIVAL” w Kazimierzu Dolnym – zgodnie z ogólną koncepcją festiwalu – stawia sobie za cel przywrócenie wielokulturowej przeszłości Kazimierza Dolnego, Polski i Europy i włączenie bogactwa duchowego i materialnego tradycji i kultury żydowskiej w obieg współczesności. Kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej pamięć i wiedza o żydowskim Kazimierzu Dolnym, o wielokulturowym dziedzictwie Lubelskiego, o współczesnej polsko-żydowskiej historii ulega powolnemu zatarciu. Zaciera się pamięć o żydowskich czy ukraińskich sąsiadach, w niepamięć odeszła kultura sztetla, formy życia społecznego, religijnego i kulturalnego typowej dla znaczącej części przedwojennej Polski. W trakcie festiwalu powracamy do mitycznego sztetla, podążamy śladami tradycji i kultury żydowskiej z różnych regionów przedwojennej Polski i Europy. Każdego roku podejmowana jest także tematyka innej mniejszości narodowej lub etnicznej zamieszkującej Polskę.
Tworząc wydarzenia festiwalowe w przestrzeni miasteczka, aktywizowane są instytucje kazimierskie i społeczność Kazimierza, która zaproszona jest do wspólnego działania. […]
Formuła wydarzeń festiwalowych i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego.
Dzięki planowanym działaniom promocyjnym, Fundacja ma nadzieję na przyciągnięcie gości z regionu z całej Polski i z zagranicy.

Tekst: Fundacja Spichlerz Kultury

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 4.000 złotych.