Powrót

Pochówek żydowski w pamięci chrześcijan

Grant dla Stowarzyszenia Kocham Dąbrowę na realizację projektu „Pochówek żydowski w pamięci chrześcijan”

W trakcie swojej pracy dr Tomasz Wiśniewski zarejestrował filmowo wspomnienia chrześcijan i muzułmanów z rejonu województwa podlaskiego (Milejczyce, Krynki, Nur, Narewka, Jasionówka, Wilno, Suchowola, Gródek, Jałówka, Dąbrowa Białostocka, Goniądz). Byli oni naocznymi świadkami pogrzebów żydowskich i każdy z nich zapamiętał ciekawe obyczaje towarzyszące ceremonii pochówku. Wszyscy rozmówcy już nie żyją. Celem projektu stowarzyszenia Kocham Dąbrowę jest przygotowanie filmowego dokumentu o charakterze edukacyjnym, opowiadającego o obrządku pogrzebowym wśród polskich Żydów i wzbogaconego przez literackie cytaty odnoszące się do tematu. Do projektu zaangażowana zostanie młodzież szkolna, która będzie uczestniczyć we wszystkich etapach tworzenia filmu. Projekt rozpocznie się wykładem dr Wiśniewskiego, który opowie o żydowskich obyczajach związanych z pochówkiem. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy Białostockiej.