Powrót

Historia kibucu Grochów

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-
-skiego na realizację projektu „Popularyzacja historii kibucu Grochów”.

Z archiwum Anski.org

Jest to kontynuacja projektu, który został wsparty przez Stowarzyszenie w 2013 roku. W tym etapie realizacji zadania przygotowano angielską oraz hebrajską wersję językową strony internetowej poświęconej historii kibucu. Wydano także broszurę w języku angielskim.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego: www.anski.org/kibuc-grochowwww.anski.org.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7 000 złotych