Powrót

Popularyzacja historii żydowskiej fermy rolniczej

Grant na realizację projektu „Popularyzacja historii żydowskiej fermy rolniczej Hechaluc na Grochowie”.

Celem projektu „Popularyzacja historii żydowskiej fermy rolniczej Hechaluc na Grochowie” jest uświadomienie mieszkańcom Warszawy faktu istnienia zapomnianego dziedzictwa kulturowego związanego
z obecnością Żydów na Grochowie i upamiętnienie miejsca ważnego dla historii Żydów w Polsce. Kibuc na Grochowie był największym
i najbardziej znanym ośrodkiem przygotowującym Żydów do emigracji do Palestyny. Działał od początku lat 20. do 1942 roku i ważny jest nie tylko ze względu na swój lewicowo-syjonistyczny charakter, lecz również jako ośrodek oporu podczas przygotowań do powstania zbrojnego
w getcie warszawskim. Dzisiaj jest odwiedzany przez wycieczki młodych Izraelczyków, dla których jest to wyjątkowe miejsce. Chcemy, aby stało się ważnym miejscem również na mapie Warszawy.

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.zih?ref=hl

https://vimeo.com/user37109370

https://www.youtube.com/channel/UCrTeLi8zS0JY5sA-HoHbBQ/feed

Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce udało się stworzyć podstronę internetową zawierającą mapkę kibucu (http://www.anski.org./mapa-kibucu) oraz tematyczne prezentacje multimedialne. W ramach projektu powstała również broszura zawierająca popularnonaukowe opracowanie na temat kibucu Grochów.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego: http://www.anski.org./kibuc-grochow

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 4 300 złotych