Powrót

Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina). Etap IV

Grant dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS na realizację projektu „Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina). Etap IV”

Celem projektu jest stworzenie bazy danych dotyczącej dawnych cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie, zinwentaryzowanie i udokumentowanie zachowanych pozostałości po cmentarzach żydowskich, w tym inwentaryzacja 100 obiektów (100 rekordów) w etapie IV.
Celem projektu jest także przybliżenie dziedzictwa kultury żydowskiej poprzez wystawy fotograficzne obrazujące stan zachowania kirkutów wiejskich obszarów Huculszczyzny oraz warsztaty tematyczne poświęcone społecznościom żydowskim tych terenów.

Tekst: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 4.500 złotych