Powrót

Publikacja “Izraelity lubelskiego”

Grant dla Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie na projekt: Publikacja Izraelita lubelski

W ramach prac nad publikacją Izraelita Lubelski Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN” zebrał i opracował wybraną korespondencję Żydów lubelskich do czasopisma „Izraelita” z lat 1866–1906 oraz całość eseju Henryka Lwa O lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego ukazującego się w odcinkach na łamach tego periodyku. Całość materiałów została złożona w formie książki, którą zilustrowano mało znanymi drzeworytami sztorcowymi na podstawie prac Aleksandra Gierymskiego, ukazującymi XIX-wieczny Lublin.