Powrót

Publikacja „Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej”. „The Free Bird. Der Frajer Fojgl. Humor from the Jewish press in Independent Poland”

Grant Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma na realizację projektu „Publikacja „Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej”. „The Free Bird. Der Frajer Fojgl. Humor from the Jewish press in Independent Poland””.

Projekt ma na celu wydanie pierwszego w Polsce i największego jak dotąd na świecie dwujęzycznego albumu prezentującego rozproszone w rozmaitych bibliotekach i archiwach satyryczne rysunki i teksty przedwojennej prasy żydowskiej w języku jidysz i polskim. Komentują one najważniejsze wydarzenie polityczne, społeczne i obyczajowe historii Żydów w niepodległej Polsce. Niniejsza publikacja dzięki zamieszczonym w niej fotografiom i biogramom autorów rysunków będzie również rodzajem hołdu złożonego żydowskim grafikom i malarzom, których większość zginęła w gettach, obozach i łagrach w czasie II wojny światowej. Unikalna ikonografia, jaka zachowała się na stworzonych przez nich satyrycznych rysunkach, jest właściwie nieznana, mimo że stanowi bezcenną część żydowskiego dziedzictwa artystycznego. Publikacja składać się będzie z obszernego wprowadzenia, zdjęć i biogramów artystów, części głównej, prezentującej rysunki satyryczne oraz karykatury wybitnych przedstawicieli przedwojennego żydostwa polskiego, a także z aneksu tekstowego, bibliografii, słowniczka terminów i indeksu osobowego W aneksie tekstowym znajdzie się obszerny wybór nieznanych dowcipów, wierszy i opowiadań satyrycznych, pochodzących z prasy żydowskiej w języku jidysz i polskim wydawanej w II Rzeczypospolitej. Stanowią one cenne uzupełnienie materiału wizualnego. Rysunki i teksty zostaną opatrzone przypisami, a ogólne terminy wyjaśnione w słowniczku, dzięki czemu korzystanie z publikacji będzie proste nawet dla osób posiadających niewielka znajomość historii i kultury żydowskiej.

Tekst: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 12.000 złotych.