Powrót

Razem na tej ziemi. Historia i kultura koluszkowskich Żydów

Grant dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „Wektor” na realizację projektu „Razem na tej ziemi. Historia koluszkowskich Żydów”

Projekt adresowany jest bezpośrednio do grupy 80 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach oraz ich rodziców, dziadków, a pośrednio do całej społeczności szkolnej. Celem projektu jest upowszechnienie w środowisku lokalnym wiedzy o historii, tradycji i kulturze żydowskiej, w tym w szczególności poznanie losów koluszkowskich Żydów i przywracanie pamięci uczniom i dorosłym mieszkańcom Koluszek o wielokulturowym dziedzictwie miasta i szkoły. Projekt ma także na celu krzewienie tolerancji i idei dialogu międzykulturowego, a także rozwijanie postaw prospołecznych i pozytywnych wzorców zachowań. Projekt przewiduje szereg warsztatów historyczno-kulturowych, wyjazdów edukacyjnych oraz gier i konkursów związanych z kulturą żydowską oraz upamiętnieniem społeczności żydowskiej Koluszek.

Tekst: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „Wektor”
Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 4.000 złotych