Powrót

Renowacja nagrobka Chilusa vel Jechiel Mendelssohna

Grant dla gminy Pszczyna na renowację nagrobka Chilusa vel Jechiel Mendelssohna

Chilus vel Jechiel Mendelssohn jest postacią dzisiaj zapomnianą. To pochodzący z Lublina rabin, działacz społeczno-religijny, który w 1890 roku, będąc już w nie najlepszym stanie zdrowia, zamieszkał w Pszczynie na Górnym Śląsku i tam doczekał swoich ostatnich dni. Dzisiaj jedynym materialnym śladem po Mendelssohnie jest jego zniszczony nagrobek z następującą sentencją: „Jego gmina i synowie jego kraju zaliczali go do największych pośród swego ludu. Przez swój lud zaliczany był do sadzonek pośród wybornych cedrów”. Gmina Pszczyna podjęła się renowacji nagrobka.