Powrót

Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej
w Warszawie

Dofinansowanie konserwacji zachowawczej albumu.

Projekt realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny, którego celem była konserwacja zachowawcza albumu „Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej w Warszawie”, wchodzącego w skład kolekcji Archiwum Ringelbluma, wpisanego w 1999 roku przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego „Pamięć świata”.

http://www.jhi.pl/blog/2014-10-10-judenrat-okiem-satyryka

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6 000 złotych