Powrót

Śladami Żydów w Warcie

Grant dla Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na realizację projektu „Śladami Żydów w Warcie”

Projekt „Śladami Żydów w Warcie” zakłada ustawienie na miejskim rynku tablicy z planem miasta, na której zostaną oznaczone najważniejsze miejsca związane z historią i kulturą warckich Żydów. Jest to kontynuacja działań podjętych przez uczniów lokalnej szkoły podstawowej pod patronatem Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie, dzięki którym powstał projekt „Śladami Żydów w Warcie”. Tablica z planem miasta będzie pełnić funkcję swoistej ścieżki edukacyjnej zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu członkowie stowarzyszenia wspólnie z uczniami miejscowej szkoły i mieszkańcami będą porządkować teren lokalnego cmentarza żydowskiego, na którym zostaną zamieszczone nowe tablice informacyjne.