Powrót

Stacja Radegast. Szlak pamięci

Grant dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na realizację projektu: „Stacja Radegast. Szlak pamięci”.

Celem zadania jest stworzenie jednolitej informacji o charakterze edukacyjnym wokół Stacji Radegast, dawnej bocznicy kolejowej, będącej świadectwem tragedii ok. 200 tys. Żydów skoncentrowanych w getcie łódzkim. Powstały w 2004 r. Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto stanowi wyjątkowy przykład formy kommemoratywnej, niestety obejmuje niewielki fragment dawnej Stacji. Większość Miejsca Pamięci pozostaje nieupamiętniona, przede wszystkim przestrzeń dawnej rampy kolejowej, miejsca deportacji tysięcy ofiar. Projekt zakłada realizacje tablic edukacyjnych wokół przestrzeni muzealnej, w miejscach szczególnie nacechowanych historią deportacji łódzkich Żydów do obozów zagłady. Ten sposób upamiętnienia pozwoli przywrócić odwiedzającym Miejsce Pamięci świadomość danej przestrzeni, przy jednoczesnym nieingerowaniu w oryginalną przestrzeń terenu. Ma to szczególne znaczenie w jubileuszowym roku 75. rocznicy likwidacji łódzkiego getta oraz 15. rocznicy powstania Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto.

Tekst: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 4.000 złotych.