Powrót

Starzy sąsiedzi. Warsztaty edukacyjne na temat dawnej żydowskiej społeczności w Skarżysku-Kamiennej

Grant dla Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego na realizacje projektu „Starzy sąsiedzi. Warsztaty edukacyjne na temat dawnej żydowskiej społeczności w Skarżysku-Kamiennej”

Przedmiotem projektu jest etnograficzny warsztat edukacyjny realizowany wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. Temat ten jest szczególnie interesujący dla uczniów I LO, gdyż jego budynek leży w granicach dawnego getta i dzielnicy żydowskiej. W planach Stowarzyszenia jest także przybliżenie historii hitlerowskiego obozu pracy HASAG. Temat społeczności żydowskiej oraz HASAG-u jest w Skarżysku przemilczany i tym samym nieznany młodym Skarżyszczanom. W trakcie projektu uczniowie spotkają się m.in. z seniorami z Klubu Senior+.

Ze względu na krótka historię Skarżyska i brak źródeł historycznych, pamięć jego najstarszych mieszkańców jest kluczowa dla budowy lokalnej tożsamości. Skorzystanie z pamięci i wspomnień seniorów oraz próba ich dokumentacji to jedno z głównych wyzwań stojących przed uczniami.

W trakcie warsztatów uczniowie pracując metoda projektową:

  1. Przejdą przez proces tworzenia od podstaw własnego projektu dotyczącego lokalnego dziedzictwa i poznają narzędzia służące do odkrywania lokalnej historii.
  2. Przeprowadzą mini badania etnograficzne.
  3. Stworzą wystawę prezentującą zebrane fotografie i relacje z autorskim komentarzem.

Wystawa prezentowana będzie w Miejskim Centrum Kultury (nieformalny partner). Będzie ona otwarta dla lokalnej społeczności Skarżyska. Wernisaż wystawy połączony będzie z Przeglądem Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy” organizowanym przez Stowarzyszenie.

Tekst: Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 3.000 złotych