Powrót

Studia Judaica

Grant dla Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich na wydanie numerów 45 i 46 półrocznika „Studia Judaica”

Półrocznik „Studia Judaica” pod redakcją prof. Marcina Wodzińskiego jest wydawany od 1997 roku przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. Jest to czasopismo otwarte dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, w tym z dziedziny historii, literatury żydowskiej, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. W 2020 roku. Stowarzyszenie wsparło wydanie numerów 45 i 46 półrocznika.