Powrót

Szlakiem muranowskich drzew

Grant dla Stowarzyszenia Stacja Muranów na realizację projektu utrwalenia historii dzielnicy Muranów

Projekt stowarzyszenia Stacja Muranów nawiązuje do kulturotwórczej historii muranowskich drzew (m.in. mirabelki z Nalewek). Jego celem jest utrwalenie historii dzielnicy w świadomości społecznej przez pryzmat szczególnego świadka — przyrody. Dzięki warsztatom i spacerom projekt ma poszerzyć wiedzę historyczną i przyrodniczą uczestników, a także upowszechnić postawy oparte na szacunku i akceptacji międzykulturowej.