Powrót

Turniej szachowy i warsztaty dla młodzieży: „Twórczość Żydów w zakresie sportu szachowego na Ziemiach Polskich w Okresie Międzywojennym”

Grant dla Stowarzyszenia Klubu Szachowego Gryf Szczecin na projekt: Turniej szachowy i warsztaty dla młodzieży: „Twórczość Żydów w zakresie sportu szachowego na Ziemiach Polskich w Okresie Międzywojennym”

Turniej szachowy i warsztaty dla młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie Klub Szachowy Gryf Szczecin mają na celu popularyzację sportu szachowego, a także wiedzy o życiu i osiągnięciach żydowskich graczy szachowych okresu międzywojennego, dzięki którym w 1930 roku Polska zdobyła swój jedyny do tej pory złoty medal na olimpiadzie szachowej (czterech z pięciu reprezentantów Polski stanowili Żydzi). Projekt będzie składał się z warsztatów dla dzieci i młodzieży na temat twórczości polskich Żydów w zakresie sportu szachowego w okresie międzywojennym oraz z upamiętniającego ich trzydniowego turnieju szachowego. Zawody sportowe będą miały rangę Otwartych Mistrzostw Szczecina w szachach klasycznych. Poprzez projekt Stowarzyszenie chce budować wśród polskiej młodzieży świadomość na temat wspólnej historii i wspólnych sukcesów polsko-żydowskich, a szachy będą stanowić odpowiednią do tego platformę dialogu.