Powrót

Umieszczenie pamiątkowej tablicy na pl. Trzech Krzyży upamiętniającej historię papierosiarzy

Grant dla członków i symptaków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na projekt umieszczenia pamiątkowej tablicy na pl. Trzech Krzyży upamiętniającej historię papierosiarzy

Historia papierosiarzy z pl. Trzech Krzyży w Warszawie to jedna z niewielu, a może i jedyna historia grupy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, które po ucieczce z getta przetrwały wojnę. Nocowały w krzakach i pustostanach, w dzień zaś zajmowały się ulicznym handlem gazetami i papierosami. Dzięki woli przeżycia, sprytowi, szczęściu i solidarności, jaką ta grupa się wykazała, udało jej się przetrwać. Członkowie i sympatycy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zainicjowali projekt umieszczenia pamiątkowej tablicy na pl. Trzech Krzyży.