Powrót

Upamiętnienie lokalnej historii Żydów w Krośniewicach

Grant dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na upamiętnienie lokalnej historii Żydów w Krośniewicach

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wspólnie z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach planuje szereg działań mających przypomnieć lokalną historię Żydów. W ramach podejmowanych inicjatyw jest planowana m.in. wystawa judaiców z muzealnej kolekcji, prelekcje, spacery, a także wydanie publikacji towarzyszącej wystawie oraz sprzątanie lokalnego cmentarza.